Ett nytt forskningscenter växer fram

I Lund växer en ny spännande stadsdel fram på Brunnshög i nordöstra Lund. Science Village Scandinavia. Som en följd av besluten att bygga fysiklaboratorierna MAX IV och ESS vill man nu få området att växa med fler forsknings- och teknikföretag.

Som ansvarig för denna expansion står Science Village Scandinavia AB som är ett utvecklingsbolag och som äger marken mellan MAX IV och ESS på Brunnshög i nordöstra Lund. Bolaget bildades 2009 som en följd av besluten om att bygga MAX IV och ESS i Lund med syfte att främja forskningsanläggningarna. Science Village Scandinavia AB ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet genom Stiftelsen Akademihemman.

Bolagets främsta uppgift är att utveckla marken för bebyggelse och att sälja byggrätterna. Dess huvudsakliga användning är laboratorium, kontor och utbildningslokaler men även service som gästboende, restaurang och café ryms. En annan av bolagets uppgifter är att verka för tillskapandet av ett Science Center i området, där forskningen vid ESS och MAX IV förklaras och visualiseras.

 • Kund

  Science Village Scandinavia AB

 • Uppdrag

  Kunden önskade en redesign av sin hemsida med en genomgående omstrukturering av hemsidans innehåll. Kunden behövde även en lösning för nyhetsbrev.

 • Tjänster

  Nyhetsbrev, Webbdesign, Webbproduktion

 • Besök

  sciencevillage.com